Trane đặt sàn ống gió 658.000 Btu/H TTV600/RAUP600

Liên hệ

Model: TTV600/RAUP600 Nguồn điện: 3 pha/380-415V/50Hz Công nghệ: Non-Inverter Thương hiệu: Trane - Mỹ Kiểu máy: Đặt sàn nối ống gió Loại máy: 2 cục 1 chiều lạnh Công suất lạnh: 658.000...
Mua hàng

Trane đặt sàn ống gió 622.000 Btu/H TTV500/RAUP600

Liên hệ

Model: TTV500/RAUP600 Nguồn điện: 3 pha/380-415V/50Hz Công nghệ: Non-Inverter Thương hiệu: Trane - Mỹ Kiểu máy: Đặt sàn nối ống gió Loại máy: 2 cục 1 chiều lạnh Công suất lạnh: 622.000...
Mua hàng

Trane đặt sàn ống gió 541.000 Btu/H TTV500/RAUP500

Liên hệ

Model: TTV500/RAUP500 Nguồn điện: 3 pha/380-415V/50Hz Công nghệ: Non-Inverter Thương hiệu: Trane - Mỹ Kiểu máy: Đặt sàn nối ống gió Loại máy: 2 cục 1 chiều lạnh Công suất lạnh: 541.000...
Mua hàng

Trane đặt sàn ống gió 504.000 Btu/H TTV400/RAUP500

Liên hệ

Model: TTV400/RAUP500 Nguồn điện: 3 pha/380-415V/50Hz Công nghệ: Non-Inverter Thương hiệu: Trane - Mỹ Kiểu máy: Đặt sàn nối ống gió Loại máy: 2 cục 1 chiều lạnh Công suất lạnh: 504.000...
Mua hàng

Trane đặt sàn ống gió 421.000 Btu/H TTV400/RAUP400

Liên hệ

Model: TTV400/RAUP400 Nguồn điện: 3 pha/380-415V/50Hz Công nghệ: Non-Inverter Thương hiệu: Trane - Mỹ Kiểu máy: Đặt sàn nối ống gió Loại máy: 2 cục 1 chiều lạnh Công suất lạnh: 421.000...
Mua hàng

Trane đặt sàn ống gió 388.000 Btu/H TTV300/RAUP400

Liên hệ

Model: TTV300/RAUP400 Nguồn điện: 3 pha/380-415V/50Hz Công nghệ: Non-Inverter Thương hiệu: Trane - Mỹ Kiểu máy: Đặt sàn nối ống gió Loại máy: 2 cục 1 chiều lạnh Công suất lạnh: 388.000...
Mua hàng

Trane đặt sàn ống gió 278.000 Btu/H TTV250/RAUP300

Liên hệ

Model: TTV250/RAUP300 Nguồn điện: 3 pha/380-415V/50Hz Công nghệ: Non-Inverter Thương hiệu: Trane - Mỹ Kiểu máy: Đặt sàn nối ống gió Loại máy: 2 cục 1 chiều lạnh Công suất lạnh: 278.000...
Mua hàng

Trane đặt sàn ống gió 333.000 Btu/H TTV300/RAUP300

Liên hệ

Model: TTV300/RAUP300 Nguồn điện: 3 pha/380-415V/50Hz Công nghệ: Non-Inverter Thương hiệu: Trane - Mỹ Kiểu máy: Đặt sàn nối ống gió Loại máy: 2 cục 1 chiều lạnh Công suất lạnh: 333.000...
Mua hàng

Trane đặt sàn ống gió 240.000 Btu/H TWE240CD/TTA240RD

Liên hệ

Model: TWE240CD/TTA240RDD Nguồn điện: 3 pha/380-415V/50Hz Công nghệ: Non-Inverter Thương hiệu: Trane - Mỹ Kiểu máy: Đặt sàn nối ống gió Loại máy: 2 cục 1 chiều lạnh Công suất lạnh: 240.000...
Mua hàng

Trane đặt sàn ống gió 150.000 Btu/H TWE160CD/TTA150RD

Liên hệ

Model: TWE160CD/TTA150RD Nguồn điện: 3 pha/380-415V/50Hz Công nghệ: Non-Inverter Thương hiệu: Trane - Mỹ Kiểu máy: Đặt sàn nối ống gió Loại máy: 2 cục 1 chiều lạnh Công suất lạnh: 150.000...
Mua hàng

Trane đặt sàn ống gió 200.000 Btu/H TWE210CD/TTA200RD

Liên hệ

Model: TWE210CD/TTA200RD Nguồn điện: 3 pha/380-415V/50Hz Công nghệ: Non-Inverter Thương hiệu: Trane - Mỹ Kiểu máy: Đặt sàn nối ống gió Loại máy: 2 cục 1 chiều lạnh Công suất lạnh: 200.000...
Mua hàng

Trane đặt sàn ống gió 180.000 Btu/H TWE180CD/TTA180RD

Liên hệ

Model: TWE180CD/TTA180RD Nguồn điện: 3 pha/380-415V/50Hz Công nghệ: Non-Inverter Thương hiệu: Trane - Mỹ Kiểu máy: Đặt sàn nối ống gió Loại máy: 2 cục 1 chiều lạnh Công suất lạnh: 180.000...
Mua hàng