Trane treo tường hai chiều - Inverter 4MXW4524KB (24.000 Btu/h)

16,500,000 ₫

Model: 4MXW4524KB/4TXK4524KB Công nghệ: Biến tần Inverter Công suất lạnh/sưởi: 24.000 Btu/h Bảo hành: 12 tháng Môi chất: R410A Xuất xứ: Việt NamMua hàng Online: 0913 213 914 (8:00-21:30)
Mua hàng

Trane treo tường hai chiều - Inverter 4MXW4522KB (22.000 Btu/h)

13,500,000 ₫

Model: 4MXW4522KB/4TXK4522KB Công nghệ: Biến tần Inverter Công suất lạnh/sưởi: 22.000 Btu/h Bảo hành: 12 tháng Môi chất: R410A Xuất xứ: Việt NamMua hàng Online: 0913 213 914 (8:00-21:30)
Mua hàng

Trane treo tường hai chiều - Inverter 4MXW4509KB (9.000 Btu/h)

7,850,000 ₫

Model: 4MXW4509KB/4TXK4509KB Công nghệ: Biến tần Inverter Công suất lạnh/sưởi: 9.000 Btu/h Bảo hành: 12 tháng Môi chất: R410A Xuất xứ: Việt NamMua hàng Online: 0913 213 914 (8:00-21:30)
Mua hàng

Trane treo tường hai chiều - Inverter 4MXW4518KB (18.000 Btu/h)

12,300,000 ₫

Model: 4MXW4518KB/4TXK4518KB Công nghệ: Biến tần Inverter Công suất lạnh/sưởi: 18.000 Btu/h Bảo hành: 12 tháng Môi chất: R410A Xuất xứ: Việt NamMua hàng Online: 0913 213 914 (8:00-21:30)
Mua hàng

Trane treo tường một chiều - Inverter 4MYW4518KB (18.000 Btu/h)

11,500,000 ₫

Model: 4MYW4518KB/4TYK4518KB Công nghệ: Biến tần Inverter Công suất lạnh: 18.000 Btu/h Bảo hành: 12 tháng Môi chất: R410A Xuất xứ: Việt NamMua hàng Online: 0913 213 914 (8:00-21:30)
Mua hàng

Trane treo tường một chiều - Inverter 4MYW4522KB (22.000 Btu/h)

13,550,000 ₫

Model: 4MYW4522KB/4TYK4522KB Công nghệ: Biến tần Inverter Công suất lạnh: 22.000 Btu/h Bảo hành: 12 tháng Môi chất: R410A Xuất xứ: Việt NamMua hàng Online: 0913 213 914 (8:00-21:30)
Mua hàng

Trane treo tường một chiều - Inverter 4MYW4524KB (24.000 Btu/h)

14,900,000 ₫

Model: 4MYW4524KB/4TYK4524KB Công nghệ: Biến tần Inverter Công suất lạnh: 24.000 Btu/h Bảo hành: 12 tháng Môi chất: R410A Xuất xứ: Việt NamMua hàng Online: 0913 213 914 (8:00-21:30)
Mua hàng

Trane treo tường một chiều - No Inverter 4MCW0524KB (24.000 Btu/h)

Liên hệ

Model: 4MCW0524KB/4TTK0524KB Công suất lạnh: 24.000 Btu/h Bảo hành: 12 tháng Môi chất: R410A Xuất xứ: Việt NamMua hàng Online: 0913 213 914 (8:00-21:30)
Mua hàng

Trane treo tường một chiều - No Inverter 4MCW0518KB (18.000 Btu/h)

Liên hệ

Model: 4MCW0518KB/4TTK0518KB Công suất lạnh: 18.000 Btu/h Bảo hành: 12 tháng Môi chất: R410A Xuất xứ: Việt NamMua hàng Online: 0913 213 914 (8:00-21:30)
Mua hàng

Trane treo tường một chiều - No Inverter 4MCW0512KB (12.000 Btu/h)

Liên hệ

Model: 4MCW0512KB/4TTK0512KB Công suất lạnh: 12.000 Btu/h Bảo hành: 12 tháng Môi chất: R410A Xuất xứ: Việt NamMua hàng Online: 0913 213 914 (8:00-21:30)
Mua hàng

Trane treo tường một chiều - No Inverter 4MCW0509KB (9.000 Btu/h)

6,750,000 ₫

Model: 4MCW0509KB/4TTK0509KB Công suất lạnh: 9.000 Btu/h Bảo hành: 12 tháng Môi chất: R410A Xuất xứ: Việt NamMua hàng Online: 0913 213 914 (8:00-21:30)
Mua hàng

Trane treo tường hai chiều - No Inverter 4MWW0509KB (9.000 Btu/h)

7,250,000 ₫

Model: 4MWW0509KB/4TWK0509KB Công suất lạnh/sưởi: 9.000 Btu/h Bảo hành: 12 tháng Môi chất: R410A Xuất xứ: Việt NamMua hàng Online: 0913 213 914 (8:00-21:30)
Mua hàng