Điều Hoà Chiller Series S CenTraVac CVHS

  • 15
  • Trane
Thông số kỹ thuật
Loại máyS CenTraVac Chiller
Kiểu máyCenTraVac
Công suất180-390 tấn
Loại GasR123
Bảo hành12 tháng